Nyt medlem?

Instruktion
Der afholdes i sommerhalvåret instruktion og begynderroning, hvor der vil være instruktører til at tage sig af dig og andre nye medlemmer (der betales et beløb for begynderkursus i kajak).

Indmeldelse
Når du har udfyldt indmeldelsesblanketten, afleverer du den til din instruktør. Kontingentet betales halvårligt og koster 750 kr. pr. halvår. Røse Kajakklub har desuden en støtteforening, der hedder Bivognen, som alle frivilligt kan melde sig ind i.

Hvornår må du ro alene?
Du må ro alene (dvs. du bliver frigivet som roer), når du har bestået instruktionsforløbet. Dette indebærer, at du minimum ror 75 km sammen med instruktører eller allerede frigivede roere, består en såkaldt entringsprøve samt viser, at du kan svømme 600 meter i havvand. Entringsprøven trænes under instruktionsforløbet og går ud på at vise, at du kan komme op i din kajak igen, hvis du kæntrer.

Redningsvest
Før svømme- og entringsprøve er aflagt, skal du altid bære redningsvest under sejlads. I perioden 1. oktober til 1. maj skal alle medlemmer ro med redningsvest, og der skal ros så tæt på land som muligt.

Rokort
Rokortet med dit navn skal du anvende hver gang, du ror ud (husk at sætte det på plads igen). Det er en sikkerhed at vide, hvem der er ude at ro.

Brug af klubbens materiale
Klubbens kajakker og pagajer er mærket og bruges efter samråd med instruktøren. Du har pligt til at værne om klubbens materiel. Det betyder, at du skal rengøre/aftørre kajakken og pagajen efter brug samt rapportere om eventuelle skader. Alle aktive medlemmer hjælper til med på skift at gøre klubhuset rent. Ønsker du at købe egen kajak, er du som medlem sikret en bådplads i klubben.

Nøgler
Når du har bestået entrings- og svømmeprøven, kan du få udleveret en nøgle mod at betale et nøgledepositum. Herefter kan du gå og komme i klubben, som du vil, men forlad aldrig klubben ulåst, med mindre der er andre tilstede.

Aktiviteter
I rosæsonen arrangeres der jævnligt klubture, og én gang om ugen er der fællesroning uden for havnen med tidstagning (såkaldt “handicaproning”) og efterfølgende grill med fællesspisning. Desuden deltager mange medlemmer i rostævner og konkurrencer rundt om i landet. I vinterhalvåret er der mulighed for at deltage i klubbens ugentlige motionsløb samt det månedlige orienteringsløb. For de svømmelystne har vi på denne årstid desuden også adgang til Korsvejens Skoles svømmehal én gang om ugen, ligesom fællesspisningen fortsætter hver onsdag.
Vi sætter kajakroning, kammeratskabet og det sociale samvær højt og ønsker dig velkommen i klubben!Fællesspisning efter handicaproning