Røse info.

Tre Røse begivenheder: A.16 medlemmer er tilmeldt spisning , og dans til Gasbox på Løjtehus i aften. B. : søndag arbejdsdag i Røse: morgenmad 9.00, arbejdsopgaver og pizza kl. 12. C. : Stadig mulighed for tilmelding Mølleåens blå Bånd Vel mødt