Røses opstart.

På Hovedbiblioteket i Tårnby er der en lille maleriudstilling , hvor kunstmaler G. Svensson er med : Thyges Bro med Røse Kajakklub 1934. På maleriet skimtes et skibsruf, hvor Erik Starup med sin selvbyggede kajak Den Sorte Djævel fik lov af fiskerne at opbevare sin kajak der. Heraf opstod tanken at starte sin egen kajakklub Røse Kajakklub 16. juni 1929.