Kolonihaven

Arbejdsdag i “ kolonihaven “ Røse Kajakklub. Søndag den 3. september kl. 9.00-9.30 morgenkaffe og brød. Sedler med arbejdsopgaver. Ca. 12.30 pølser og drikkelse og farvel.